Webb

Vägledande, slagkraftigt och inspirerande. Webben är en värld av möjligheter – om man handskas med den på rätt sätt. Du har endast en kort stund på dig att fånga intresset, därför är det viktigt att skala av det onödiga och lyfta fram kärnan. Jag har under många år arbetat med texter till hemsidor, digitala nyhetsbrev, e-magasin och på senare tid native, blogg och social media.