Copy

Copy är att väga varje ord på guldvåg. Det handlar om att fånga ett intresse, informera och inspirera. Det handlar om att göra det svårbegripliga självklart, och att förvandla abstrakta idéer till konkret material. När en text får rätt utformning, ligger rätt i tid och når rätt målgrupp – det är då det händer!